Close

Zadávané tituly

Platí pro F.C.I. Euro Sighthound 2017 i Speciální výstavy

Nejlepší štěně plemene (BBB)

Do soutěže nastupují pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1.

Nejlepší štěně výstavy (BBIS)

Do soutěže nastupují psi a feny ocenění titulem Nejlepší štěně plemene.

Nejlepší dorost plemene

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.

Nejlepší dorost výstavy

Do soutěže nastupují psi a feny ocenění titulem Nejlepší dorost plemene.

CAJC ČR

Může být zadán psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou Výborný 1.

Nejlepší mladý plemene (BOJ)

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.

Nejlepší mladý výstavy (JBIS)

Do soutěže nastupují všichni psy a feny, kteří na výstavě získali titul BOJ

CAC ČR

Může být zadán psům a fenám oceněným ve mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů známkou Výborný 1.

Vítěz plemene (BOB)

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (F.C.I. Euro Sighthound či Vítěz speciální výstavy).

Nejlepší z opačného pohlaví (BOS)

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (F.C.I. Euro Sighthound či Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Nejlepší ze třídy pracovní výstavy

Do této soutěže nastupují psi a feny ze tříd pracovní ocenění titulem CAC.

Nejlepší veterán plemene (BOV)

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.

Vítěz výstavy (BIS)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemene (BOB).

Nejlepší veterán výstavy (VBIS)

Do soutěže nastupují všichni vítězové třídy veteránů.

Nejlepší pár

Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Nejlepší chovatelská skupina

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Nejlepší plemeník

Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. 

Zadávané tituly - F.C.I. Euro Sighthound 2017

22.7.2017

F.C.I. Euro
Junior Sighthound 2017

Může být zadán psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou Výborný 1.

F.C.I. Euro
Sighthound 2017

Může být zadán psům a fenám oceněným ve mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů známkou Výborný 1.

F.C.I. Euro
Veteran Sighthound 2017

Může být zadán psům a fenám oceněným ve třídě veteránů známkou Výborný 1.

Zadávané tituly - Speciální výstavy

Speciální výstava chrtů
Speciální výstava faraonských chrtů, sicilských chrtů a podengů
23.7.2017 

Vítěz Speciální výstavy chrtů

Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz Speciální výstavy faraonských chrtů, sicilských chrtů a podengů

Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Pravidla udělování titulů

Udělování titulů se řídí planým řády ČMKU.

...více zde

Udělování titulů F.C.I. Eurosighthound 2017 se řídí řády F.C.I. Eurosighthound.

...více zde

Reciproční dohoda o zjednodušení podmínek pro přiznání šampionátu krásy.

...více zde